Výlet školní družiny na dopravní hřiště

Duben je měsíc bezpečnosti a právě proto probíhá ve školní družině formou hry vzdělávání, jak se správně chovat v dopravních situacích. Kromě práce na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“ jsme se rozhodli zorganizovat výlet na dopravní hřiště do Mohelnice a to 25. 4. Zde si děti v praxi ověřily získané znalosti v oblasti dopravní výchovy. Byly rozděleny…

Více

Čtvrtý ročník absolvoval mezinárodní testování

Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projetu TIMSS 2023. Jedná se o rozsáhlou srovnávací studii, ve které je zapojeno více než 60 zemí světa. Cílem je získat poznatky o vědomostech a dovednostech žáků v oblastech matematiky a přírodních věd. Naši čtvrťáci 25. a  26. dubna vyplňovali testy v elektronické podobě a svého úkolu se zhostili skutečně zodpovědně.…

Více

„Ukliďme svět“, řekl si 2. a 3. ročník

Společně s dětmi často diskutujeme o tom, jak můžeme přispět svým chováním k tomu, aby nám naše planeta vydržela co nejdéle, abychom ji zbytečně neničili. Jednou z těchto aktivit je i třídění odpadu, k čemuž využíváme sběrné nádoby ve třídě i na chodbě. I v letošním školním roce jsme se koncem dubna procházeli s druháky a třeťáky po naší obci vyzbrojeni…

Více

Ukliďme svět a exkurze do ČOV Nový Malín

S našimi páťáky jsme si letošní Den Země připomněli  trochu jinak. 24. dubna jsme se od školy přemístili k čističce odpadních vod v Novém Malíně. Již po cestě začaly děti uklízet ulice a společné prostory obce. Byly vybaveny ochrannými prostředky, rukavicemi a sběrnými pytli na odpadky.  Na exkurzi v ČOV jsme se při prohlídce provozu čističky od velmi ochotného…

Více

Třída III.B si užila projektový den Titanik

Titanik – obrovská, luxusní a prý „nepotopitelná“ loď – je téma, které zaujme snad každého. Tuto událost  jsme zvolili za téma našeho projektového dne, uskutečněného 14. dubna 2023. Povídali jsme si o pravděpodobných příčinách potopení lodi, podívali jsme se na autentické záběry z vyplutí i vybavení lodi, psali jsme věty o Titaniku, počítali příklady na vstupence…

Více

Třídní schůzky 19. 4. 2023

Vážení rodiče, třídní schůzky ve třičtvrtěletí se uskuteční ve středu 19. dubna 2023 od 16:00 do 17:30. Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to: buď osobně bez možnosti elektronické rezervace času (ale po domluvě s třídním vyučujícím telefonicky, emailem) nebo osobně s možností elektronické rezervace času (pomocí EduPage) Třídní vyučující vás budou informovat, jaký…

Více

Děti 1. stupně navštívily divadlo

Celý 1. stupeň se 31. března 2023 přesunul do šumperského divadla. Byla pro nás připravena inscenace podle knihy Pohádek a pověstí z Rychlebských hor regionálního patriota a spisovatele Karla Jedonka. Děti se seznámily s  Venušánky, ale i s řadou dalších nadpřirozených bytostí, včetně vodníka, čerta nebo víly. Kratičké příběhy jsou založené nejen na místních pověstech,…

Více

Škola v přírodě na Švagrově

Krátce před Velikonocemi 3. – 5. dubna 2023 jsme vyrazili do lesů na Švagrově, kde nás čekal třídenní ekologický pobyt na zasněžené chalupě střediska ekologické výchovy. Provázely nás dny plné zkoumání, vyrábění, písniček a dobré nálady. Děti se ve třech skupinkách věnovaly činnostem souvisejícím s přípravou na velikonoční svátky. Učily se barvit vajíčka, plést pomlázky, péct…

Více