Upozornění platné od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, kolegyně a kolegové, na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. ledna 2022 vám sděluji následující: od 3. ledna probíhá ve škole testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:50 hod. povinností všech žáků je dostavit se k testování včas. Prosím rodiče/zákonné zástupce,…

Více

Změna cen stravného od 1.1.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, odběratelé školní stravy, na základě změn uvedených v novelizované vyhlášce č. 107 /2005 Sb. příloha č. 2 je škola nucena přistoupit k nové cenové kalkulaci u stravy dětí v MŠ, žáků v ZŠ i tzv. cizích strávníků a to s účinností od 1. ledna 2022. Stravné na měsíc leden 2022 již bude vypočítáno…

Více

Pozvání pro rodiče na besedu s odbornicí, 7. 12. 2021

Dobrý den vážení rodiče, jako škola máme zájem poskytovat rodičům našich žáků, ale i zájemcům z řad veřejnosti, informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému. Rádi bychom Vás tímto pozvali na besedu s tématem “ Psychohygiena jako součást vzdělávacího procesu“, kde se Vám jako přednášející představí Mgr. Jolana Keprtová z…

Více

Adventní koncert školy v jiné podobě

Milí rodiče, žákyně a žáci, děti i příznivci naší malínské ZŠ a MŠ, přestože jsme se všichni moc těšili a tajně doufali, že letošní adventní koncert v kostele bude, současná situace nám nepřeje a nemůžeme se tedy sejít a strávit společně jednu adventní neděli. Aby čas, který účinkující strávili nácvikem programu, nevyšel naprázdno, rozhodli jsme…

Více