Olympiáda v anglickém jazyce probíhala za velkého zájmu soutěžících

V průběhu ledna 2024 probíhala na naší škole třídní kola anglické olympiády. Do dvou částí a to čtení s porozuměním a poslech se zapojili všichni v daný den přítomní žáci 7., 8. a 9. ročníku (celkem 117). Cílem je zjistit, na jaké úrovni jsou každého zúčastněného jeho znalosti anglického jazyka. Konverzační části se pak zúčastnili jednak ti…

Více

Soutěž Finanční gramotnost

Společnost METODICA, institut pro další vzdělávání uspořádala již 13. ročník soutěže Finanční gramotnost. V prosinci tak probíhalo školní kolo, kterého se v kategorii 1. stupně zúčastnilo 16 žáků a v kategorii pro 2. stupeň celkem 147 soutěžících z naší školy. Soutěž žákům ukázala, jaké jsou jejich znalosti ze světa financí. Zároveň jim umožnila porovnat své síly s vrstevníky z…

Více

V Mladoňově jsme stmelovali kolektiv

Ke konci 1. pololetí, přesněji 24. 1., jsme s V.A společně absolvovali stmelovací program v ÚEV Mladoňov. Žáci se účastnili mnoha rozličných her zaměřených na kooperaci a posílení vzájemných vztahů ve třídě. Na vlastní kůži si také vyzkoušeli různé role v třídním kolektivu a utvrdili se, že je přínosnější, když jsou si navzájem oporou. Lucie Chudá

Více

O Austrálii jak jinak než anglicky

Zdokonalování žákyň a žáků v anglickém jazyce je jedním z našich prioritních zájmů. Na středu 17. ledna jsme pozvali cestovatele a hudebníka pana Kocourka, aby nám tentokrát anglicky popovídal o své návštěvě Austrálie. Poutavým způsobem představil známá i méně známá místa tohoto kontinentu a také nejzajímavější představitele fauny a flóry. Zmínil rozdíly mezi australskou angličtinou a britskou,…

Více

Hravé dílničky – 3: Pojď si zahrát

Lednová dílnička přinesla možnost zahrát si. Ať už jednu z přichystaných stolních her nebo tu, kterou si děti přinesly a učily ostatní přítomné. Vyzkoušely dámu, mlýn, labyrint, tridomino, logik, double, zahrály si i „jméno, město“, šibenici a další. Akce byla určena pro všechny žákyně a žáky 1. – 9. ročníku, případně pro jejich rodiče a další…

Více

Kroužky ve 2. pololetí 2023/2024

Aktuální seznam nabízených kroužků a nepovinných předmětů ZDE Přihláška ZDE Milé žákyně a žáci, výše najdete seznam kroužků a nepovinných předmětů nabízených ve 2. pololetí 2023/2024. Je možné se přihlásit i během školního roku. Rodičem podepsanou přihlášku a kurzovné přineste, prosím, do konce ledna 2024 vedoucímu příslušného kroužku. Děkuji. Mgr. Jana Švábová

Více

Tříkrálové koledování malínských dětí

Svátek Tří králů letos připadl na sobotu 6. ledna 2024. Už předcházejícího dne si žákyně a žáci ve škole a družině povídali o tomto dnu, o jeho významu a tradicích, které se k němu váží. Někde sledovali dokumentární film a malovali Kašpara, Melichara a Baltazara. Pro řadu z nich měl pátek pokračování při sobotní obchůzce. Čtyřicet dětí…

Více