Volné sdružení rodičů/zákonných zástupců našich žáků, které se podílí zejména na organizaci vybraných školních akcí. Každá třída může mít v tomto sdružení svého zástupce.