Testování od 17. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 bude v základní škole probíhat samotestování všech žáků i zaměstnanců jedenkrát týdně a to v pondělí: žáci se testují ve svých kmenových učebnách za asistence pověřených vyučujících od 7:50. Prosím rodiče, aby dbali na včasný příchod svých dětí do školy. zaměstnanci ZŠ se testují ve vyhrazené místnosti před začátkem pracovní doby…

Více

Zebra se za Tebe nerozhlédne!

V rámci minimálního preventivního programu školy se v letošním roce žákyně a žáci naší školní družiny zapojili do tohoto důležitého a přínosného projektu Policejního prezidia České republiky. Děti mají k dispozici speciální brožurku, v níž plní zajímavé úkoly a zároveň se dozvídají nové informace. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu,  zejména pak osvojovat…

Více

Třídní schůzky ZŠ – 19. 1. 2022

Vážení rodiče, pololetní třídní schůzky se uskuteční ve středu 19. ledna 2022 od 16:00 do 17:30. Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to: buď osobně bez možnosti elektronické rezervace času (ale po domluvě s třídním vyučujícím telefonicky, emailem) nebo osobně s možností elektronické rezervace času (pomocí EduPage) nebo online formou prostřednictvím Teams Třídní vyučující…

Více

Upozornění platné od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, kolegyně a kolegové, na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. ledna 2022 vám sděluji následující: od 3. ledna probíhá ve škole testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:50 hod. povinností všech žáků je dostavit se k testování včas. Prosím rodiče/zákonné zástupce,…

Více

Změna cen stravného od 1.1.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, odběratelé školní stravy, na základě změn uvedených v novelizované vyhlášce č. 107 /2005 Sb. příloha č. 2 je škola nucena přistoupit k nové cenové kalkulaci u stravy dětí v MŠ, žáků v ZŠ i tzv. cizích strávníků a to s účinností od 1. ledna 2022. Stravné na měsíc leden 2022 již bude vypočítáno…

Více

Adventní koncert školy v jiné podobě

Milí rodiče, žákyně a žáci, děti i příznivci naší malínské ZŠ a MŠ, přestože jsme se všichni moc těšili a tajně doufali, že letošní adventní koncert v kostele bude, současná situace nám nepřeje a nemůžeme se tedy sejít a strávit společně jednu adventní neděli. Aby čas, který účinkující strávili nácvikem programu, nevyšel naprázdno, rozhodli jsme…

Více

Informace pro všechny: kdo o čem rozhoduje, ošetřovné atd.

Dobrý den, na stránkách MŠMT se objevil informující leták týkající se rozhodování v souvislosti s problémy s nemocí covid-19. Hodí se nám všem. Najdete jej ZDE. Dále upozorňujeme na užitečné stránky nejen vzhledem k žádání ošetřovného: Covid ve školách – rekapitulace ošetřovné kvůli karanténě či zavřeném školském zařízení Děkuji všem rodičům/zákonným zástupcům, dětem i žákům, kolegyním a…

Více

Aktualizace: Samotestování žáků pokračuje

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, na základě povinnosti vyplývající pro školu z mimořádných opatření MZČR ze dne 12. 11. a 19. 11. 2021 se budou žákyně a žáci i nadále samotestovat v budově školy vždy v pondělí ráno. Žákyně a žáci ZŠ se budou samotestovat před začátkem vyučování a to od 7:50 ve svých kmenových třídách za…

Více