Vážení rodiče,

na základě metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 303 a Mateřské škole 503 v Novém Malíně bez osobní přítomnosti dětí jen formou podání žádosti.

Podání žádosti, jejíž součástí je kopie rodného listu dítěte, potvrzení lékaře o povinném očkování a vyplněná přihláška (formuláře a další informace jsou k dispozici níže a také v MŠ 303 a MŠ 503), je nutné uskutečnit v době

od 3. května do 7. května 2021 a možné jsou následující způsoby (vyberte pro vás nejvhodnější):

a) osobním podáním do kanceláře Mateřské školy 303 nebo Mateřské školy 503 a to: 

3. 5. a 4. 5. 2021 v době od 8:00 do 12:00 nebo 5. 5. až 7. 5. 2021 v době od 12:00 do 16:00

případně v jiném čase po telefonické či emailové domluvě

s vedoucí MŠ 303 paní Bc. E. Mondekovou (588 881 484, eva.mondekova@zsmalin.cz) nebo

s vedoucí MŠ 503 paní L. Gieslovou (588 881 494, lucie.gieslova@zsmalin.cz)

b) do datové schránky naší školy (u7mmfvg) – včetně všech příloh

c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) – včetně všech příloh

d) poštou na adresu ZŠ a MŠ Nový Malín, příspěvková organizace, Nový Malín č. 274, 788 03 – včetně všech příloh

Vzniklá situace, kdy nemůžeme uskutečnit zápis příjemnou formou jako v minulých letech,  nás velmi mrzí. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín

Kritéria k přijetí naleznete ZDE

Žádost o přijetí naleznete ZDE

Přihlášku do MŠ naleznete ZDE

Potvrzení lékaře k přijetí do MŠ (formulář) naleznete ZDE

Oznámení o individuálním vzdělávání naleznete ZDE