Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, č.p. 274

telefon: 725 253 553

vedoucí školní družiny: Bc. Petra Vicencová