Bc. Petra Vicencovávedoucí vychovatelkapetra.vicencova@zsmalin.cz
725 253 553
Kamila Osladilovávychovatelkakamila.osladilova@zsmalin.cz
Ludmila Thunová, DiS.vychovatelkaludmila.thunova@zsmalin.cz
Tereza Porplyciovávychovatelkatereza.porplyciova@zsmalin.cz