Organizace ZŠ a MŠ od 24. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR plynoucí z usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny, tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující…

Více

Zařazení dětí do MŠ Nový Malín ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče/zákonní zástupci, všechny děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Novém Malíně, byly přijaty. V tuto chvíli řešíme zařazení do obou budov (MŠ 303 a MŠ 503). Zatím je pouze známo následující: Do MŠ 303 budou přednostně zařazeny děti, které zde budou mít ve šk. roce 2021/2022 sourozence z předcházejících let a…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 17. 5. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 10. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny (viz informace platná od 10. 5. 2021), tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 10. 5. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 3. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 bude od 10. 5. v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ.  Děti se již nebudou testovat, a během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující…

Více