Telefon: 588 881 470

Mobil: 725 253 554 (lze i sms)

e-mail: jidelna@zsmalin.cz

Odhlášky ze stravování se provádí den předem v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky na čísle 588 881 470  a mobilním čísle 725 253 554 (lze i SMS) i emailem jidelna@zsmalin.cz každý pracovní den v době od 6:00 hod. do 13:30 hod. Trvalé odhlášení osobně v kanceláři u vedoucí ŠJ O. Složilové.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Děkujeme za pochopení.