Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) ze dne 30. 10. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nemoci Covid-19 základní školy zůstávají pro žáky uzavřeny. Platí tedy následující: pro mateřské školy se režim zatím nemění, vše zůstává, jak bylo doposud nařízenožáci 1. stupně i 2. stupně pokračují v distanční výuce (doma), která bude dále probíhat od 2. listopadu 2020 v pracovní dny dle speciálně nastaveného rozvrhu a to až…

Více

DIGITALIZUJEME ŠKOLU (distanční výuka)

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia. Leták ZDE

Více

Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) ze dne 13. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR z 12. 10. 2020 platí v době od 14. 10. do 25. 10. 2020 následující: pro mateřské školy se režim nemění, vše zůstává, jako bylo doposud nařízeno žáci 1. stupně i 2. stupně přechází na tzv. distanční výuku (doma), která bude probíhat v pracovní dny od 14. 10. do 23. 10. Vyučující žákům…

Více

Výzva pro rodiče i žáky- Edupage

Dobrý den, v následujících dnech bude škola využívat i distanční výuku, proto je nutné, aby si každý rodič/zákonný zástupce i jeho dítě ověřili, že mají přístup do školního systému Edupage. Rodič dostal své uživatelské jméno a heslo, žák taktéž. Není možné, aby rodič používal přístup svého dítěte a naopak. Prosím, zkontrolujte a v případě jakýchkoliv…

Více