Společně s dětmi často diskutujeme o tom, jak můžeme přispět svým chováním k tomu, aby nám naše planeta vydržela co nejdéle, abychom ji zbytečně neničili. Jednou z těchto aktivit je i třídění odpadu, k čemuž využíváme sběrné nádoby ve třídě i na chodbě.

I v letošním školním roce jsme se koncem dubna procházeli s druháky a třeťáky po naší obci vyzbrojeni rukavicemi a igelitovými taškami a sbírali vše, co našim spoluobčanům vypadlo z rukou… Žáci se opravdu snažili a plnili své tašky nepořádkem, který na ulice nepatří.

Cestou zpět jsme se šli podívat do malínského sběrného dvora. Tady nám ukázali třídící linku, také kde se vytříděný odpad uskladňuje a vysvětlili, co se děje s odpadem dál. Akce byla přínosná z mnoha ohledů.

Dita Podhajská, Hana Ptáčková