Písmenkový den

Patnáctý listopad se stal velkým dnem pro naše prvňáčky z I.A a I.B. Děti si poprvé vyzkoušely práci ve skupinkách, spolupracovaly a domlouvaly se mezi sebou. Celý vyučovací den byl protkán písmenky, slabikami a slovy. Vyvrcholením projektu pak byla výprava do knihovny v Novém Malíně, kde paní knihovnice dětem slavnostně předaly slabikáře a také první klíč od…

Více

Třídní schůzka může být lákavá

Zkusili jsme to. 14. listopad byl vyhrazen pro třídní schůzky. V případě naší IV.B se jednalo o prvotní a seznamovací, společné setkání, neboť tyto děti mají od září novou třídní učitelku. Netradiční akce se zúčastnili zástupci rodičů od každého dítěte a všechny děti. Schůzka proběhla  přátelskou a zábavnou formou. Třídní učitelka seznámila rodiče s informacemi o…

Více

Bronz z kraje

Krajské finále fotbalového poháru FAČR se uskutečnilo 14. 11. na stadionu 1. HFK Olomouc. Postavili se proti sobě žáci 4 škol, kteří postoupili z okresních kol.  Naši žáci odjížděli trochu zklamaní, protože po smolném třetím utkání, kde v posledních 5ti minutách dostali vyrovnávací gól, skončili na celkovém 3. místě. Z turnaje si odváží nejen bronz, ale také ocenění…

Více

Pečeme cukroví pro rodiče

Obě třídy 4. ročníku využily hodinu praktických činností k pečení cukroví. 13. listopadu žáci zaplnili školní kuchyňku a jídelnu a pod dohledem a s drobnou výpomocí třídních vyučujících a asistentek se pustili do voňavé činnosti. Pekli ořechové vanilkové rohlíčky a linecké cukroví, které pak po vykrájení a upečení lepili marmeládou. Cukroví si děti připravily pro své…

Více

Projekt Svatý Martin

Den před svátkem Svatého Martina pracovali třeťáci v rámci projektu věnovanému právě tomuto světci. Žáci spolu s vyučujícími propojili symboly svátku s učivem českého jazyka a matematiky. Český jazyk – společný kořen slova, slovní druhy, spodoba znělosti, doplňování znamének, antonyma, opakování abecedy, porozumění textu a rozšiřování slovní zásoby. Matematika – násobení a dělení. Děti se také…

Více

Rytířský den v V.A

Dne 8. listopadu jsme s žáky realizovali projektový den na téma rytíři. Hlavní náplní byly informace o Přemyslovcích a jejich životě. Žáci plnili slovní úlohy z matematiky věnované váze zbroje rytířů nebo odvodu desátků. Český jazyk jsme zaměřili na psaní dopisu osobě z řad Přemyslovců. Jako kolektiv jsme si vytvořili třídní kroniku složenou z popisu…

Více

Školská futsalová liga, okrskové kolo

První kolo Školské futsalové ligy se konalo 6. 11. v tělocvičně ZŠ Postřelmov. Do boje o postup do dalšího kola se pustili žáci z Jeseníku, Rýmařova, Šumperka (ZŠ Sluneční), Postřelmova a naši kluci z 6. a 7. ročníku. Díky vyrovnanému výkonu v celém turnaji se nám podařilo postoupit z druhého místa s jediným prohraným zápasem se ZŠ Sluneční. Je to…

Více

Sborovna se školila

Když se řekne školení, většinou hlavou proběhne určitá nevole. Možná tomu tak bylo i při oznámení, že se všichni pedagogové naší základní školy 2. 11. zúčastní odpoledního semináře společnosti Kaomat. Oba lektoři však po pár minutách zahnali chmury či negativní myšlenky a několik hodin vtipně a interaktivní formou s přítomnými pracovali v rámci dvou témat Komunikační…

Více

Projektový den – Dušičky ve 3. ročníku

V pondělí 30. října jsme si s dětmi užili VESELE pro mnohé smutný svátek DUŠIČKY. Propojili jsme matematiku s prvoukou a českým jazykem. Materiály byly zaměřeny v matematice na opakování násobení a dělení čísel do sta, porovnávání čísel a slovní úlohy, v českém jazyku na hledání slov se stejným kořenem, řazení slov podle abecedy, a především na porozumění textu.…

Více

Halloweenský den v pětkách

Jelikož se děti již třetím rokem učí angličtinu, neopomněli jsme si přesně 31. října v obou třídách 5. ročníku připomenout jeden z tradičních svátků, který se v anglicky mluvících zemích slaví a tím je Halloween. Děti si vyzkoušely halloweenské počítání, společně ve skupinkách četly nejen o tomto svátku, ale také o svátku Dušiček, který je naším tradičním svátkem.…

Více