Ekoprogram Mikrokosmos

Děti obou druhých tříd se v polovině května opět vypravily do Mladoňova a tentokrát si vyzkoušely roli mladých entomologů. Poutavou formou se seznámily s existencí malých živočichů – představitelů mravenců, včel, motýlů, brouků a dalšího hmyzu. Venku si hrály na včely, vyráběly přívěsky ve tvaru motýlích křídel, soutěžily, na louce chytaly a rozpoznávaly různé druhy představitelů…

Více

Školní pobyt s výukou v Mladoňově

Třetí týden v květnu se obě třídy 5. ročníku vypravily do Mladoňova. V pěti dnech probíhala dopolední výuka s pedagožkami ZŠ aplikovaná do přírodních podmínek. Odpolední program vedený instruktory z ÚEV rozvíjel kooperaci, sociální kompetenci, tvořivé myšlení a samostatný úsudek, který děti použily při netradičních situacích. Nevynechali jsme ani vycházky po okolí. Prostředí se nám moc líbilo a pochutnali…

Více

V Novém Malíně u základní školy jsme opět „férově posnídali“

Na více než 150 místech po celé České republice se v sobotu 13. května 2023 uskutečnil piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. U altánu za malínskou školou se nás sešlo více jak tři desítky a to napříč všemi generacemi. Společnou pozdní snídaní, která obsahovala jak potraviny se značkou Fair-trade, tak zajímavé dobroty připravené ze surovin…

Více

Pasování absolventů 9. ročníku

Nachýlil se konec školního roku a s ním přišla i slavnostní událost „Pasování absolventů 9. ročníku“. Myšlenka uspořádat takovou akci vzešla z rodičů už v loňském roce; tehdy se vše opravdu povedlo a tak měli letošní deváťáci také zájem pokračovat v nové tradici. Připravili si prezentace, jejichž prostřednictvím všechny přítomné provedli devíti lety strávenými na naší základní škole a…

Více

Bubnování si užily více než dvě stovky dětí

Zajímavý workshop se zkušeným bubeníkem Ivo Batouškem se povedlo zorganizovat 4. května pro celý 1. stupeň a šesťáky. Děti si aktivně a s nadšením vyzkoušely hru na různé druhy bubnů, seznámily se s muzikoterapeutickými nástroji, hrály jednoduché i složité rytmy a získaly i  teoretické informace. Během jedné vyučovací hodiny každá třída stihla spoustu aktivit, dokonce si děti…

Více

Čtvrtý ročník absolvoval mezinárodní testování

Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projetu TIMSS 2023. Jedná se o rozsáhlou srovnávací studii, ve které je zapojeno více než 60 zemí světa. Cílem je získat poznatky o vědomostech a dovednostech žáků v oblastech matematiky a přírodních věd. Naši čtvrťáci 25. a  26. dubna vyplňovali testy v elektronické podobě a svého úkolu se zhostili skutečně zodpovědně.…

Více

„Ukliďme svět“, řekl si 2. a 3. ročník

Společně s dětmi často diskutujeme o tom, jak můžeme přispět svým chováním k tomu, aby nám naše planeta vydržela co nejdéle, abychom ji zbytečně neničili. Jednou z těchto aktivit je i třídění odpadu, k čemuž využíváme sběrné nádoby ve třídě i na chodbě. I v letošním školním roce jsme se koncem dubna procházeli s druháky a třeťáky po naší obci vyzbrojeni…

Více

Ukliďme svět a exkurze do ČOV Nový Malín

S našimi páťáky jsme si letošní Den Země připomněli  trochu jinak. 24. dubna jsme se od školy přemístili k čističce odpadních vod v Novém Malíně. Již po cestě začaly děti uklízet ulice a společné prostory obce. Byly vybaveny ochrannými prostředky, rukavicemi a sběrnými pytli na odpadky.  Na exkurzi v ČOV jsme se při prohlídce provozu čističky od velmi ochotného…

Více

Třída III.B si užila projektový den Titanik

Titanik – obrovská, luxusní a prý „nepotopitelná“ loď – je téma, které zaujme snad každého. Tuto událost  jsme zvolili za téma našeho projektového dne, uskutečněného 14. dubna 2023. Povídali jsme si o pravděpodobných příčinách potopení lodi, podívali jsme se na autentické záběry z vyplutí i vybavení lodi, psali jsme věty o Titaniku, počítali příklady na vstupence…

Více