Testování od 17. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 bude v základní škole probíhat samotestování všech žáků i zaměstnanců jedenkrát týdně a to v pondělí: žáci se testují ve svých kmenových učebnách za asistence pověřených vyučujících od 7:50. Prosím rodiče, aby dbali na včasný příchod svých dětí do školy. zaměstnanci ZŠ se testují ve vyhrazené místnosti před začátkem pracovní doby…

Více

Zebra se za Tebe nerozhlédne!

V rámci minimálního preventivního programu školy se v letošním roce žákyně a žáci naší školní družiny zapojili do tohoto důležitého a přínosného projektu Policejního prezidia České republiky. Děti mají k dispozici speciální brožurku, v níž plní zajímavé úkoly a zároveň se dozvídají nové informace. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu,  zejména pak osvojovat…

Více

Adventní koncert školy v jiné podobě

Milí rodiče, žákyně a žáci, děti i příznivci naší malínské ZŠ a MŠ, přestože jsme se všichni moc těšili a tajně doufali, že letošní adventní koncert v kostele bude, současná situace nám nepřeje a nemůžeme se tedy sejít a strávit společně jednu adventní neděli. Aby čas, který účinkující strávili nácvikem programu, nevyšel naprázdno, rozhodli jsme…

Více

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce týkající se samotestování

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, na základě povinnosti vyplývající pro školu z mimořádného opatření MZČR ze dne 1. 11. 2021 jsou žákyně a žáci povinni zúčastnit se samotestování v budově školy a to dvakrát – 8. 11. a 15. 11. 2021. Žákyně a žáci ZŠ se budou samotestovat na počátku 1. vyučovací hodiny ve svých kmenových…

Více