Důležitá informace k nástupu do MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 bude od 12. 4. v provozu pouze pro děti, které si plní předškolní vzdělávání (MŠ 303 Medvídci, MŠ 503 Motýlci). Podmínkou účasti je podstoupení testování antigenním testem v pondělí a ve čtvrtek vždy před začátkem výuky v prostorách MŠ. Je možná…

Více

Tříkrálová sbírka

Milí přátelé, v letošním roce se uskuteční Tříkrálová sbírka netradičním způsobem především formou online kasičky, pomocí QR kódu nebo dárcovskou DMS. Osobně lze přispět také do tříkrálové pokladničky v naší základní škole. Pokud máte tedy zájem podpořit charitativní akci, můžete se zastavit do kanceláře školy od 11. do 22. ledna 2021 v pracovní dny v…

Více

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Zůstává nezměněna až do odvolání. Sledujte, prosím, školní systém EduPage. Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platné od 27. 12. 2020 vám sděluji následující: provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení přísných hygienických a organizačních opatřenížáci 1. a 2. ročníku mají od 4. ledna 2021 opět povinnou prezenční výuku…

Více

Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) ze dne 30. 10. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nemoci Covid-19 základní školy zůstávají pro žáky uzavřeny. Platí tedy následující: pro mateřské školy se režim zatím nemění, vše zůstává, jak bylo doposud nařízenožáci 1. stupně i 2. stupně pokračují v distanční výuce (doma), která bude dále probíhat od 2. listopadu 2020 v pracovní dny dle speciálně nastaveného rozvrhu a to až…

Více

Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) ze dne 13. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR z 12. 10. 2020 platí v době od 14. 10. do 25. 10. 2020 následující: pro mateřské školy se režim nemění, vše zůstává, jako bylo doposud nařízeno žáci 1. stupně i 2. stupně přechází na tzv. distanční výuku (doma), která bude probíhat v pracovní dny od 14. 10. do 23. 10. Vyučující žákům…

Více

Informace o školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině se realizuje pravidelná výchovná, zájmová, rekreační a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování. Do školní družiny (ŠD) jsou zařazeni žáci 1. stupně základní školy. Mohou se přihlásit i žáci 2.stupně dojíždějící z jiných obcí, pokud nebude stav naplněn. Provoz ŠD probíhá v ranních a odpoledních hodinách. Ráno od 6:30 hod. do…

Více