Změna v povinnosti používání roušek

Na základě informace z MŠMT (viz příloha ZDE ) Vám sděluji, že počínaje dnešním dnem, tj. 8. 6. 2021, se mění povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest následujícím způsobem: žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazenu roušku/respirátor, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni při ostatních školních činnostech, tj. např. o přestávkách stále…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 24. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR plynoucí z usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny, tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 17. 5. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 10. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny (viz informace platná od 10. 5. 2021), tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný…

Více

Důležitá informace k nástupu do MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 bude od 12. 4. v provozu pouze pro děti, které si plní předškolní vzdělávání (MŠ 303 Medvídci, MŠ 503 Motýlci). Podmínkou účasti je podstoupení testování antigenním testem v pondělí a ve čtvrtek vždy před začátkem výuky v prostorách MŠ. Je možná…

Více

Tříkrálová sbírka

Milí přátelé, v letošním roce se uskuteční Tříkrálová sbírka netradičním způsobem především formou online kasičky, pomocí QR kódu nebo dárcovskou DMS. Osobně lze přispět také do tříkrálové pokladničky v naší základní škole. Pokud máte tedy zájem podpořit charitativní akci, můžete se zastavit do kanceláře školy od 11. do 22. ledna 2021 v pracovní dny v…

Více

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Zůstává nezměněna až do odvolání. Sledujte, prosím, školní systém EduPage. Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení platné od 27. 12. 2020 vám sděluji následující: provoz mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení přísných hygienických a organizačních opatřenížáci 1. a 2. ročníku mají od 4. ledna 2021 opět povinnou prezenční výuku…

Více

Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) ze dne 30. 10. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nemoci Covid-19 základní školy zůstávají pro žáky uzavřeny. Platí tedy následující: pro mateřské školy se režim zatím nemění, vše zůstává, jak bylo doposud nařízenožáci 1. stupně i 2. stupně pokračují v distanční výuce (doma), která bude dále probíhat od 2. listopadu 2020 v pracovní dny dle speciálně nastaveného rozvrhu a to až…

Více