Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče/zákonné zástupce – nástup do školy od 30. 11. 2020

Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od pondělí 30. listopadu 2020 vám sděluji následující: pro mateřské školy se režim nemění, vše zůstává, jak bylo doposud nařízenožáci 1. stupně (1. – 5. ročník) mají od 30. 11. opět povinnou prezenční výuku ve svých kmenových třídáchžáci 2. stupně budou vzděláváni takto:třídy VI.B, VII.B a VIII.B…

Více

Důležité upozornění pro žáky a jejich rodiče/zákonné zástupce – nástup 1. a 2. ročníku do školy od 18. 11. 2020

Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 vám sděluji následující: pro mateřské školy se režim nemění, vše zůstává, jak bylo doposud nařízenožáci 1. a 2. ročníku mají od 18. 11.opět povinnou prezenční výuku ve svých kmenových třídáchvýuka bude probíhat v homogenních skupinách (žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat)žáci i zaměstnanci školy…

Více

Třídní schůzky ZŠ

Vážení rodiče/zákonní zástupci, vzhledem k současné situaci jsme přistoupili k možnosti udělat třídní schůzky formou video konference vás a třídních učitelů/učitelek přes systém Teams ,v němž probíhá i synchronní distanční výuka žáků. Schůzky se uskuteční následovně: 1. stupeň (pouze 4. a5. ročník)- 18. 11. 2020 (středa)od 16:30 do 17:302. stupeň (6. až 9.ročník)- 19. 11. 2020(čtvrtek)od 16:30 do…

Více