Ekoprogram Mikrokosmos

Děti obou druhých tříd se v polovině května opět vypravily do Mladoňova a tentokrát si vyzkoušely roli mladých entomologů. Poutavou formou se seznámily s existencí malých živočichů – představitelů mravenců, včel, motýlů, brouků a dalšího hmyzu. Venku si hrály na včely, vyráběly přívěsky ve tvaru motýlích křídel, soutěžily, na louce chytaly a rozpoznávaly různé druhy představitelů…

Více

Školní pobyt s výukou v Mladoňově

Třetí týden v květnu se obě třídy 5. ročníku vypravily do Mladoňova. V pěti dnech probíhala dopolední výuka s pedagožkami ZŠ aplikovaná do přírodních podmínek. Odpolední program vedený instruktory z ÚEV rozvíjel kooperaci, sociální kompetenci, tvořivé myšlení a samostatný úsudek, který děti použily při netradičních situacích. Nevynechali jsme ani vycházky po okolí. Prostředí se nám moc líbilo a pochutnali…

Více

Výlet s lesníkem na Rabštejn

Každoročně ke konci školního roku organizuje družina výlet. Spolu s lesníkem a vychovatelkami se tentokrát 17. května děti vydaly lesem z Bedřichova na Rabštejn. Po cestě pan lesník vyprávěl o přírodě, rostlinách a zvěři, která žije v této oblasti. I když počasí moc nepřálo, děti byly z výletu nadšené a ukázaly, že „nejsou z cukru, ze soli“ 😊. Petra Vicencová

Více

V Novém Malíně u základní školy jsme opět „férově posnídali“

Na více než 150 místech po celé České republice se v sobotu 13. května 2023 uskutečnil piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. U altánu za malínskou školou se nás sešlo více jak tři desítky a to napříč všemi generacemi. Společnou pozdní snídaní, která obsahovala jak potraviny se značkou Fair-trade, tak zajímavé dobroty připravené ze surovin…

Více

Pasování absolventů 9. ročníku

Nachýlil se konec školního roku a s ním přišla i slavnostní událost „Pasování absolventů 9. ročníku“. Myšlenka uspořádat takovou akci vzešla z rodičů už v loňském roce; tehdy se vše opravdu povedlo a tak měli letošní deváťáci také zájem pokračovat v nové tradici. Připravili si prezentace, jejichž prostřednictvím všechny přítomné provedli devíti lety strávenými na naší základní škole a…

Více

Bubnování si užily více než dvě stovky dětí

Zajímavý workshop se zkušeným bubeníkem Ivo Batouškem se povedlo zorganizovat 4. května pro celý 1. stupeň a šesťáky. Děti si aktivně a s nadšením vyzkoušely hru na různé druhy bubnů, seznámily se s muzikoterapeutickými nástroji, hrály jednoduché i složité rytmy a získaly i  teoretické informace. Během jedné vyučovací hodiny každá třída stihla spoustu aktivit, dokonce si děti…

Více

Taneční a aerobikové hrátky na akcích Den Země a Čarodějnický rej

Každým rokem děvčata, letos i jeden chlapec, předvedou svůj um na akcích „Den Země“ v Mladoňově a „Čarodějnický rej“ u sokolovny v Novém Malíně. Vystupují se sestavou, kterou nacvičují v 1. pololetí. Tento školní rok byl ve školní družině zaměřen na „putování za pohádkou“, proto i zájmový kroužek navázal na tento projekt a 22. a 30. dubna…

Více

Výlet školní družiny na dopravní hřiště

Duben je měsíc bezpečnosti a právě proto probíhá ve školní družině formou hry vzdělávání, jak se správně chovat v dopravních situacích. Kromě práce na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“ jsme se rozhodli zorganizovat výlet na dopravní hřiště do Mohelnice a to 25. 4. Zde si děti v praxi ověřily získané znalosti v oblasti dopravní výchovy. Byly rozděleny…

Více

Čtvrtý ročník absolvoval mezinárodní testování

Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projetu TIMSS 2023. Jedná se o rozsáhlou srovnávací studii, ve které je zapojeno více než 60 zemí světa. Cílem je získat poznatky o vědomostech a dovednostech žáků v oblastech matematiky a přírodních věd. Naši čtvrťáci 25. a  26. dubna vyplňovali testy v elektronické podobě a svého úkolu se zhostili skutečně zodpovědně.…

Více

„Ukliďme svět“, řekl si 2. a 3. ročník

Společně s dětmi často diskutujeme o tom, jak můžeme přispět svým chováním k tomu, aby nám naše planeta vydržela co nejdéle, abychom ji zbytečně neničili. Jednou z těchto aktivit je i třídění odpadu, k čemuž využíváme sběrné nádoby ve třídě i na chodbě. I v letošním školním roce jsme se koncem dubna procházeli s druháky a třeťáky po naší obci vyzbrojeni…

Více