Čarodějnický rej organizovaly i naše paní vychovatelky

Ve spolupráci s knihovnou Nový Malín v rámci Čarodějnického reje vychovatelky školní družiny připravily zajímavé soutěže pro všechny zúčastněné děti. Akce se letos uskutečnila 30. dubna v areálu sokolovny v Novém Malíně. Během večerního programu také vystoupily děti z kroužku Taneční a aerobikové hrátky se svým tancem. Zaujaly publikum a byly odměněny potleskem. Díky všem 😊. Petra Vicencová

Více

Maškarní karneval

V pátek 9. 2. se sešla všechna oddělení ŠD v tělocvičně, kde se pro žáky družiny uskutečnil maškarní karneval. Děti se převlékly do různých kostýmů a všem přítomným se představily a popsaly své přestrojení. Následovaly disciplíny, kde žáci předvedli svou obratnost i soutěživost. Poté si všichni společně zatančili. Petra Vicencová

Více

Tříkrálové koledování malínských dětí

Svátek Tří králů letos připadl na sobotu 6. ledna 2024. Už předcházejícího dne si žákyně a žáci ve škole a družině povídali o tomto dnu, o jeho významu a tradicích, které se k němu váží. Někde sledovali dokumentární film a malovali Kašpara, Melichara a Baltazara. Pro řadu z nich měl pátek pokračování při sobotní obchůzce. Čtyřicet dětí…

Více

Perníčky pro malínské babičky a dědečky i divadelní představení

Šestého prosince jsme měli plné ruce práce. Asistentky připravily perníkové těsto a bílkovou polevu, a pak už to začalo. Žákyně a žáci z IX.B a děti z 1. stupně váleli, vykrajovali, pekli a zdobili perníčky. Deváťáci byli šikovní; trpělivě mladším spolužákům vysvětlovali, co a jak mají dělat a se vším jim pomáhali. Peklo se ve školní kuchyňce…

Více

Adventní koncert v malínské sokolovně

Druhou adventní neděli 10. prosince 2023 byla malínská sokolovna opět zaplněna do posledního místečka. Není divu, vždyť se tu po roce konal koncert naší školy a účinkujících bylo více než dvě stovky. Předškoláci z obou mateřských školek zazpívali, zatančili i přednesli vánoční báseň a sklidili bouřlivý potlesk. Vánoční hru, ale i taneční vystoupení a krásné přání…

Více