INFORMACE PRO RODIČE – STRAVNÉ

Vážení rodiče, na základě změn uvedených v novelizované vyhlášce č. 107 /2005 Sb. příloha č. 2 je škola nucena přistoupit k nové cenové kalkulaci u stravy dětí v mateřské škole a to s účinností od 1. 11. V základní škole ceny zatím zůstávají beze změny. Stravné na měsíc listopad 2021 již bude vypočítáno podle nového normativu. Odhlášky za říjen…

Více

Upozornění platné od 13. 9. 2021

Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, na základě informace MŠMT vám sděluji následující: od 13. 9. 2021 již ve škole neprobíhá screeningové testování žáků v platnosti je ale stále níže uvedené: a) žákyně a žáci ZŠ nosí ochranný prostředek/roušku ve společných prostorách v budově školy kromě doby, kdy v jídelně konzumují oběd b) zaměstnanci školy nosí respirátor či obdobný…

Více

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, ve středu 1. září začíná nový školní rok 2021/2022. Zahájíme jej před hlavní budovou školy v 8:00 (v případě nepříznivého počasí v kmenových učebnách jednotlivých tříd) a poté se všichni přesuneme do tříd. Při vstupu do budovy školy si všichni žáci/žákyně musí nasadit roušku, všichni dospělí respirátor.   Žáci a…

Více

Změna v povinnosti používání roušek

Na základě informace z MŠMT (viz příloha ZDE ) Vám sděluji, že počínaje dnešním dnem, tj. 8. 6. 2021, se mění povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest následujícím způsobem: žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazenu roušku/respirátor, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni při ostatních školních činnostech, tj. např. o přestávkách stále…

Více

Organizace ZŠ a MŠ od 24. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR plynoucí z usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 vám sděluji následující: MŠ 303 a MŠ 503 beze změny, tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující…

Více

Zařazení dětí do MŠ Nový Malín ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče/zákonní zástupci, všechny děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Novém Malíně, byly přijaty. V tuto chvíli řešíme zařazení do obou budov (MŠ 303 a MŠ 503). Zatím je pouze známo následující: Do MŠ 303 budou přednostně zařazeny děti, které zde budou mít ve šk. roce 2021/2022 sourozence z předcházejících let a…

Více