Informace školné MŠ, stravné MŠ a ZŠ

Vypořádání vrácenek v MŠ za měsíc červen 2022 v případě, že bude dítě navštěvovat MŠ i během prázdnin – vrácenky budou použity na uhrazení stravného v dalším měsíci, strženo bude pouze v případě, že dítě nebude navštěvovat MŠ během prázdnin – vrácenky budou použity na uhrazení stravného na září 2022. v případě, že dítě v…

Více

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 SB. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do…

Více

Upozornění platné od 14. 3. 2022

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, kolegyně, kolegové, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 14. března 2022 vám sděluji následující: od výše zmíněného dne se ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se v budovách…

Více

Pozvánka pro rodiče – 16. 2. beseda s odborníkem

Dobrý den vážení rodiče, jako škola máme zájem poskytovat rodičům našich žáků, ale i zájemcům z řad veřejnosti, informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému. Rádi bychom Vás tímto pozvali na besedu s tématem Adekvátně strávený čas s dítětem, která proběhne ve středu 16. 2. 2022 v 16:00 na naší…

Více

Mimořádné upozornění pro rodiče MŠ 303

Vážení rodiče, zákonní zástupci, z důvodu náhlé izolace a karantény zaměstnankyň MŠ 303 nařízené KHS vyhlašuji ředitelské volno v MŠ 303 (horní školka v Novém Malíně)  zatím po dobu třech dnů, tj. od 31. 1. do 2. 2. 2022 (včetně), neboť nelze zajistit řádný a bezpečný chod MŠ. Omlouváme se za vzniklou situaci. Pokud dojde ke změně, budeme…

Více