Upozornění platné od 14. 3. 2022

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, kolegyně, kolegové, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 14. března 2022 vám sděluji následující: od výše zmíněného dne se ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se v budovách…

Více

Pozvánka pro rodiče – 16. 2. beseda s odborníkem

Dobrý den vážení rodiče, jako škola máme zájem poskytovat rodičům našich žáků, ale i zájemcům z řad veřejnosti, informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému. Rádi bychom Vás tímto pozvali na besedu s tématem Adekvátně strávený čas s dítětem, která proběhne ve středu 16. 2. 2022 v 16:00 na naší…

Více

Mimořádné upozornění pro rodiče MŠ 303

Vážení rodiče, zákonní zástupci, z důvodu náhlé izolace a karantény zaměstnankyň MŠ 303 nařízené KHS vyhlašuji ředitelské volno v MŠ 303 (horní školka v Novém Malíně)  zatím po dobu třech dnů, tj. od 31. 1. do 2. 2. 2022 (včetně), neboť nelze zajistit řádný a bezpečný chod MŠ. Omlouváme se za vzniklou situaci. Pokud dojde ke změně, budeme…

Více

Upozornění platné od 31. 1. 2022

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, kolegyně, kolegové, na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 31. ledna 2022 vám sděluji následující: od 31. ledna nadále probíhá ve škole testování všech žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí v 7:50 hod., případně ihned po příchodu žáka do školy povinností všech žáků je dostavit se…

Více

Testování od 17. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 bude v základní škole probíhat samotestování všech žáků i zaměstnanců jedenkrát týdně a to v pondělí: žáci se testují ve svých kmenových učebnách za asistence pověřených vyučujících od 7:50. Prosím rodiče, aby dbali na včasný příchod svých dětí do školy. zaměstnanci ZŠ se testují ve vyhrazené místnosti před začátkem pracovní doby…

Více