Projekt Obědy školákům 2023

V kalendářním roce 2023 využila škola nabídky charitativní organizace Patron dětí, z. ú., Nadace Sirius, která má možnost díky finančním prostředkům MŠMT a dobrovolným dárcům uhradit školní obědy žákům, jejichž rodiny se nacházejí ve svízelných situacích. Všichni zákonní zástupci školy byli prostřednictvím EduPage osloveni, zda mají o účast v projektu zájem. Charitativní organizace pak sama…

Více

DIGITALIZUJEME ŠKOLU (podpora digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT)

V roce 2022 a do 31 8. 2023 je naše organizace příjemcem finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy – blíže ZDE a ZDE Od 1. září 2022 pracujeme v ZŠ dle nového ŠVP, v němž došlo ke změně výuky předmětu Informatika. Škole byla díky tomu přidělena dotace s cílem zakoupení vybavení žáků pokročilými digitálními učebními…

Více

DIGITALIZUJEME ŠKOLU (prevence digitální propasti)

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve dělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti). Leták…

Více

Doučování žáků škol – financováno EU

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Naše škola se v září 2021 zapojila do programu Doučování žáků škol, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Každý žák má možnost účastnit se pravidelného doučování předmětů český jazyk, matematika.  Program je dlouhodobý a je financován Evropskou unií – Next Generation EU.…

Více

DIGITALIZUJEME ŠKOLU (distanční výuka)

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia. Leták ZDE

Více

Tajemství živlů – projekt spolufinancován SFŽP

Příjemné podzimní dny v roce 2018 strávilo téměř osmdesát dětí malínské školy v Mladoňově v Ústavu ekologického vzdělávání. Cílem projektu bylo přiblížit dětem význam přírodních živlů – vody, ohně, vzduchu – pro život člověka a dozvědět se, jak každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí. Žáci na jedné straně získali spoustu nových poznatků, na straně druhé stmelili…

Více