Duben je měsíc bezpečnosti a právě proto probíhá ve školní družině formou hry vzdělávání, jak se správně chovat v dopravních situacích. Kromě práce na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“ jsme se rozhodli zorganizovat výlet na dopravní hřiště do Mohelnice a to 25. 4. Zde si děti v praxi ověřily získané znalosti v oblasti dopravní výchovy. Byly rozděleny do skupinek, kdy první skupinka plnila didaktické úkoly a druhá skupina jezdila na kolech, autíčcích a poté se vystřídaly. Tuto akci zařadíme do činnosti ŠD každý rok, protože se dětem velice líbila.

Petra Vicencová