Oldřiška Složilová – vedoucí školní kuchyně
Eva Benešová – pracovnice provozu
Růžena Kaniová – pracovnice provozu
Žaneta Konečná – pracovnice provozu
Jana Pirklová – vedoucí kuchařka
Zdeňka Strnadová – kuchařka
Ladislava Vočková – kuchařka