Oldřiška Složilová – vedoucí školní kuchyně
Eva Benešová – pracovnice provozu
Jaroslava Mazurková – kuchařka
Jana Pirklová – vedoucí kuchařka
Zdeňka Strnadová – kuchařka
Milena Václavková – pracovnice provozu
Ladislava Vočková – kuchařka