Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče/zákonní zástupci, k předškolní docházce byly na základě podání žádosti přijaty všechny děti. ZDE najdete seznam registračních čísel, která byla vašim dětem v den zápisu přidělena a zároveň rozdělení do MŠ 303 (tzv. horní) a MŠ 503 (tzv. dolní). Další potřebné informace obdržíte v průběhu měsíce června na emailové adresy, které jste uvedli do žádosti…

Více

Férová snídaně po roce opět u školy

I v tomto roce jsme se zapojili do celorepublikové akce Férová snídaně. Tentokrát se uskuteční v sobotu 11. 5. 2024. Svou účastí chceme podpořit jak spravedlivý obchod (fairtrade), tak místní pěstitele a chovatele.  Setkáme se s dětmi ZŠ, MŠ i s přáteli od 10:00 do cca 12:00 u základní školy kolem altánu (v případě deště nám…

Více

Sběr papíru ve škole 6.-9. 5. 2024

Milé žákyně a žáci, zapojte se do školní akce. Nasbírejte doma nepotřebný papír a dopravte jej do školy. Přemýšlejte, co jste kdy slyšeli o třídění odpadu a jeho významu pro ochranu našeho životního prostředí. Vážení rodiče, pokud chcete přispět dětem naší základní školy na ceny v soutěžích, sportovní kurzy a nákup pomůcek, zúčastněte se také a…

Více

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče/zákonní zástupci, k povinné školní docházce byly na základě podání žádosti přijaty všechny děti. ZDE najdete seznam registračních čísel, která byla vašim dětem v den zápisu přidělena. Vzhledem k počtu zájemců o 1. ročník v naší základní škole budou ve školním roce 2024/2025 otevřeny tři první třídy. Další potřebné informace obdržíte v průběhu měsíce…

Více

Třídní schůzky 16. 4. 2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci, třídní schůzky ve 3. čtvrtletí se uskuteční v úterý 16. dubna 2024 od 16:00 do 17:30. Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to: buď osobně s možností elektronické rezervace času (pomocí EduPage) nebo osobně bez možnosti elektronické rezervace času (ale po domluvě s třídním vyučujícím telefonicky, přes EduPage, emailem) Třídní vyučující vás…

Více