Zápis na příští školní rok máme za sebou. Uskutečnil se 13. dubna a přišlo více než 50 dětí se svými rodiči. Celé akci předcházela pečlivá příprava, na které se podíleli jednak vyučující 1. stupně a jednak žáci. Ti totiž vytvořili spoustu nádherných plakátů a dalších výtvarných dílek – vše na téma Sport.

Vlastní zápis pak měl kromě formální části (vyplňování dokumentů k přijetí) i část „poznávací a zkoumající zároveň“. Každý předškolák procházel s vyučující/m jednotlivá stanoviště, odpovídal na různé otázky a plnil drobné úkoly včetně kresby postavy. Vlastně tak nenásilnou formou leccos prozradil o svých schopnostech i znalostech.  Vyučující pak mohli konzultovat s rodiči připravenost jejich dítěte na školní docházku. Budoucí prvňáčci dostali i drobné dárky a zdálo se, že odcházejí spokojení a plni očekávání, jaké to tu po letních prázdninách vlastně bude. Děti svou přítomností přišly podpořit i jejich známé paní učitelky z mateřské školy.

Při samotném zápisu pomáhali i žáci a žákyně 5. ročníku a dvě šikulky ze VII.B. Všem patří velké poděkování za výbornou práci 😊.

Jana Švábová