V současné chvíli se lze domluvit na pronájmu školní tělocvičny.

Podrobnosti včetně podmínek pronájmu může poskytnout paní Jarmila Volková (jarmila.volkova@zsmalin.cz, 588 881 450). Díky.