Vážení rodiče,

třídní schůzky ve třičtvrtěletí se uskuteční ve středu 19. dubna 2023 od 16:00 do 17:30.

Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to:

  • buď osobně bez možnosti elektronické rezervace času (ale po domluvě s třídním vyučujícím telefonicky, emailem)
  • nebo osobně s možností elektronické rezervace času (pomocí EduPage)

Třídní vyučující vás budou informovat, jaký způsob třídní schůzky zvolili.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín, příspěvková organizace