Školní vzdělávací program STROM je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy a u zástupkyně ředitelky.