S našimi páťáky jsme si letošní Den Země připomněli  trochu jinak. 24. dubna jsme se od školy přemístili k čističce odpadních vod v Novém Malíně. Již po cestě začaly děti uklízet ulice a společné prostory obce. Byly vybaveny ochrannými prostředky, rukavicemi a sběrnými pytli na odpadky.  Na exkurzi v ČOV jsme se při prohlídce provozu čističky od velmi ochotného obsluhujícího personálu dozvěděli, jak probíhá čištění odpadních vod a především, co do vody nepatří.  Poté jsme se vydali čistit krajinu kolem Třemešských rybníků a zámku a pozvolna jsme se vraceli ke škole. Akce byla velmi vydařená a poučná.

Ludmila Machalová a Radka Přemyslovská