Mimořádné upozornění pro rodiče MŠ 303

Vážení rodiče, zákonní zástupci, z důvodu náhlé izolace a karantény zaměstnankyň MŠ 303 nařízené KHS vyhlašuji ředitelské volno v MŠ 303 (horní školka v Novém Malíně)  zatím po dobu třech dnů, tj. od 31. 1. do 2. 2. 2022 (včetně), neboť nelze zajistit řádný a bezpečný chod MŠ. Omlouváme se za vzniklou situaci. Pokud dojde ke změně, budeme…

Více

Upozornění platné od 31. 1. 2022

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, kolegyně, kolegové, na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 31. ledna 2022 vám sděluji následující: od 31. ledna nadále probíhá ve škole testování všech žáků 1x v týdnu, a to vždy v pondělí v 7:50 hod., případně ihned po příchodu žáka do školy povinností všech žáků je dostavit se…

Více

Testování od 17. 1. 2022

Od 17. 1. 2022 bude v základní škole probíhat samotestování všech žáků i zaměstnanců jedenkrát týdně a to v pondělí: žáci se testují ve svých kmenových učebnách za asistence pověřených vyučujících od 7:50. Prosím rodiče, aby dbali na včasný příchod svých dětí do školy. zaměstnanci ZŠ se testují ve vyhrazené místnosti před začátkem pracovní doby…

Více

Zebra se za Tebe nerozhlédne!

V rámci minimálního preventivního programu školy se v letošním roce žákyně a žáci naší školní družiny zapojili do tohoto důležitého a přínosného projektu Policejního prezidia České republiky. Děti mají k dispozici speciální brožurku, v níž plní zajímavé úkoly a zároveň se dozvídají nové informace. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu,  zejména pak osvojovat…

Více

Třídní schůzky ZŠ – 19. 1. 2022

Vážení rodiče, pololetní třídní schůzky se uskuteční ve středu 19. ledna 2022 od 16:00 do 17:30. Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to: buď osobně bez možnosti elektronické rezervace času (ale po domluvě s třídním vyučujícím telefonicky, emailem) nebo osobně s možností elektronické rezervace času (pomocí EduPage) nebo online formou prostřednictvím Teams Třídní vyučující…

Více