Naše škola byla vybrána k účasti v mezinárodním projetu TIMSS 2023. Jedná se o rozsáhlou srovnávací studii, ve které je zapojeno více než 60 zemí světa. Cílem je získat poznatky o vědomostech a dovednostech žáků v oblastech matematiky a přírodních věd. Naši čtvrťáci 25. a  26. dubna vyplňovali testy v elektronické podobě a svého úkolu se zhostili skutečně zodpovědně. Dík patří jim a také jejich zákonným zástupcům, kteří byly účastni dotazníkového šetření. Po zpracování dat každá škola obdrží zprávu s výsledky, které budou využity v rámci autoevaluačních aktivit.

Jana Švábová