Krátce před Velikonocemi 3. – 5. dubna 2023 jsme vyrazili do lesů na Švagrově, kde nás čekal třídenní ekologický pobyt na zasněžené chalupě střediska ekologické výchovy. Provázely nás dny plné zkoumání, vyrábění, písniček a dobré nálady. Děti se ve třech skupinkách věnovaly činnostem souvisejícím s přípravou na velikonoční svátky. Učily se barvit vajíčka, plést pomlázky, péct jidášky a smažit pučálku.

Také se dozvěděly spoustu užitečných informací o nutnosti správného třídění a recyklace odpadu, zbytečnosti plýtvání jídlem a jinými surovinami, významu a vzájemném propojení všech ekosystémů.

A to všechno bylo doplněno každodenním pobytem venku za každého počasí (to letošní nám jaro připomínalo jen vzdáleně…).

Ve volných chvílích jsme zpívali, četli pohádky a hráli hry směřující k sebepoznání a budování vztahů mezi dětmi.

Dita Podhajská