Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace

č. p. 274, 788 03 Nový Malín

IČO: 731 848 37

email: skola@zsmalin.cz 

ID datové schránky: u7mmfvg

Kancelář ředitelky školy: 588 881 455

Sekretariát: 588 881 450

Sborovna I. stupně – přízemí: 588 881 454

Sborovna I. stupně – 1. patro: 588 881 456

Kancelář zástupkyně ředitelky: 588 881 460

Kancelář výchovné poradkyně: 588 881 460

Sborovna II. stupně – 2. patro: 588 881 465

Školní družina: 588 881 472