Naše škola se zapojuje do celoroční, celostátní soutěže SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – „ČESKO SPORTUJE“, projekt českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu. Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. -9. tříd naší školy do 8 měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali ve svém volném čase.
Disciplíny (více o disciplínách naleznete zde):
1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T – běh (člunkový běh)
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy- lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60m
6. Běžecká vytrvalost: Běh na 500m/1000m
7. Výbušnost: Skok z místa/trojskok snožmo z místa
8. síla: Hod basketbalovým míčem
Při úspěchu v soutěži mohou být žáci/ škola, v rámci projektu, odměňováni popř. sportovními žákovskými knížkami, sportovním vybavením, besedami a tréninky s našimi olympioniky.
Propozice víceboje
Stručná historie prvního ročníku víceboje (duben - červen 2014)


Sluneční hodiny a jak podle nich určit čas

Pro správné určení času poslouží následující soubory:
- Učené pojednání o hodinách slunečních
- Astrotabule
SoliCAD, s.r.o. SoliCAD, s.r.o.