V pondělí 22. 4. jsme se linkovým autobusem přemístili na ÚEV Mladoňov. Po příjezdu se děti ubytovaly a ještě před obědem jsme šli na vycházku k místní větrné elektrárně. Bylo krásné počasí. Po obědě si děti převzali instruktoři ÚEV Mladoňov a následoval environmentální program zaměřený na ekosystém. Večer se obě třídy seznamovaly pomocí různých her. Druhý den žáci absolvovali celodenní vycházku k rybníku a k lomu. Po cestě děti pozorovaly přírodu, poznávaly živočichy a rostliny. Poslední den hráli žáci soutěživé hry. Po obědě jsme se vydali zpět domů. Všichni jsme dojeli v pořádku a plni dojmů.

Hana Kopová a Radka Přemyslovská