V pondělí 6. května probíhala výuka 1. ročníku jinde a jinak – odjeli jsme na Švagrov. Děti se setkaly se třemi bytostmi z jesenických hor: s vílou Voděnkou, která hlídá prameny, potoky, tůně a jezírka, potkaly také Elfíka, jenž má na starost péči o zvířátka žijící v lese a okolí. Třetí postavičkou byl neposeda Hejkálek a ten se snaží polepšit sám sebe. S dětmi sdílí zásady správného chování v lese a v přírodě vůbec.

Děti byly rozděleny do skupin a v průběhu dopoledne se vystřídaly na třech stanovištích. Bylo krásné počasí; moc jsme si program na Švagrově užili.

Alena Hudosová