Ve spolupráci s knihovnou Nový Malín v rámci Čarodějnického reje vychovatelky školní družiny připravily zajímavé soutěže pro všechny zúčastněné děti. Akce se letos uskutečnila 30. dubna v areálu sokolovny v Novém Malíně. Během večerního programu také vystoupily děti z kroužku Taneční a aerobikové hrátky se svým tancem. Zaujaly publikum a byly odměněny potleskem. Díky všem 😊.

Petra Vicencová