Ráno 2. května jsme se sešli ve sportovním oblečení, s batůžky na zádech, gumovými rukavicemi, vybaveni na úklid okolí a vyrazili jsme se IV.B na akci Kroužkování ptactva na Třemešských rybnících, každoročně organizovanou SVČ Doris Šumperk ve spolupráci s ornitology. Děti se zúčastnily odchytu ptáků do speciálních sítí, seznámily se s jednotlivými druhy, sledovaly kroužkování a bedlivě naslouchaly odbornému výkladu ornitologa. Viděli jsme několik druhů drobného ptactva, např. střízlíka, strakapoudy, hnízdící labutě, nakladenou sýkorčí snůšku s vajíčky… Seznámili jsme se také s užovkou obojkovou, nebezpečným bolševníkem a zahráli si znalostní hru o ptácích s otvíráním pokladů. Celý den se velmi vydařil; po cestě jsme ještě uklidili odpadky a vyčistili kousek potoka.

Ludmila Machalová