Na základě usnesení vlády ze dne 10. 5. 2021 vám sděluji následující:

 • MŠ 303 a MŠ 503 beze změny (viz informace platná od 10. 5. 2021), tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu v MŠ.
 • prezenční výuka žáků 1. stupně již bez rotace – všichni žáci 1. – 5. ročníku jsou ve škole. Podmínkou účasti je podstoupení testování antigenním testem 1x týdně v 7:40 v kmenové třídě za asistence vyučujících a to bez přítomnosti rodičů (výjimky řešeny individuálně).
 • žáci 2. stupně budou mít prezenční výuku stále rotačně a to následovně:
 • sudý týden VII.B, VIII.B, IX.A a IX.B
 • lichý týden VI.A, VI.B, VII.A a VIII.A
 • žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:40 v určených učebnách v budově 2. stupně (viz informace v EduPage ze dne 5. 5. a na dveřích místností)
 • výuka tělocviku je možná pouze venku – je třeba nosit si vhodné oblečení a obuv v závislosti na počasí
 • stále platí, že žáci mají povinnost během celého pobytu v ZŠ nosit zdravotní (tzv. chirurgickou) roušku s výjimkou doby, kdy budou konzumovat nápoj či jídlo, nebo cvičit ve venkovních prostorách. Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti/dětem roušku a zkontrolovat, že si ji vezme do školy.
 • žákům účastnícím se prezenční výuky, kteří běžně mají školní oběd, je tento oběd hromadně přihlášen. Jestliže není o jídlo zájem, musí rodič oběd jeden pracovní den předem do 13:00 odhlásit.
 • byla zrušena podmínka homogenity tříd, proto ranní i odpolední družina budou probíhat v běžném režimu. Účastnit se mohou všichni žáci, kteří byli na počátku školního roku přihlášeni. Poplatek za měsíc květen je stanoven na 50,- Kč, za měsíc červen 100,- Kč.
 • speciální školní družina pro žáky 1. stupně již nebude v provozu
 • žáci, kteří nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančním způsobem jako doposud. Úkolem rodiče/zákonného zástupce je zajistit doma při výuce svému dítěti bezpečné prostředí a omlouvat žákovu absenci dle stejných pravidel jako při prezenční výuce (viz školní řád).
 • při distanční výuce je stále možnost odebírat dotovaný školní oběd s tím, že si žáci donesou vlastní jídlonosič, a to pouze v době od 10:15 do 10:50.
 • pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
 • zaměstnanci školy (případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole, tedy i během vyučování. Zaměstnanci podstoupí jedenkrát týdně antigenní test.

Díky a těším se.  Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín