Upozornění platné od 3. 1. 2022

Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, kolegyně a kolegové, na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. ledna 2022 vám sděluji následující: od 3. ledna probíhá ve škole testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:50 hod. povinností všech žáků je dostavit se k testování včas. Prosím rodiče/zákonné zástupce,…

Více

Změna cen stravného od 1.1.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, odběratelé školní stravy, na základě změn uvedených v novelizované vyhlášce č. 107 /2005 Sb. příloha č. 2 je škola nucena přistoupit k nové cenové kalkulaci u stravy dětí v MŠ, žáků v ZŠ i tzv. cizích strávníků a to s účinností od 1. ledna 2022. Stravné na měsíc leden 2022 již bude vypočítáno…

Více

Pozvání pro rodiče na besedu s odbornicí, 7. 12. 2021

Dobrý den vážení rodiče, jako škola máme zájem poskytovat rodičům našich žáků, ale i zájemcům z řad veřejnosti, informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému. Rádi bychom Vás tímto pozvali na besedu s tématem “ Psychohygiena jako součást vzdělávacího procesu“, kde se Vám jako přednášející představí Mgr. Jolana Keprtová z…

Více

Adventní koncert školy v jiné podobě

Milí rodiče, žákyně a žáci, děti i příznivci naší malínské ZŠ a MŠ, přestože jsme se všichni moc těšili a tajně doufali, že letošní adventní koncert v kostele bude, současná situace nám nepřeje a nemůžeme se tedy sejít a strávit společně jednu adventní neděli. Aby čas, který účinkující strávili nácvikem programu, nevyšel naprázdno, rozhodli jsme…

Více

Informace pro všechny: kdo o čem rozhoduje, ošetřovné atd.

Dobrý den, na stránkách MŠMT se objevil informující leták týkající se rozhodování v souvislosti s problémy s nemocí covid-19. Hodí se nám všem. Najdete jej ZDE. Dále upozorňujeme na užitečné stránky nejen vzhledem k žádání ošetřovného: Covid ve školách – rekapitulace ošetřovné kvůli karanténě či zavřeném školském zařízení Děkuji všem rodičům/zákonným zástupcům, dětem i žákům, kolegyním a…

Více

Aktualizace: Samotestování žáků pokračuje

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, na základě povinnosti vyplývající pro školu z mimořádných opatření MZČR ze dne 12. 11. a 19. 11. 2021 se budou žákyně a žáci i nadále samotestovat v budově školy vždy v pondělí ráno. Žákyně a žáci ZŠ se budou samotestovat před začátkem vyučování a to od 7:50 ve svých kmenových třídách za…

Více

Třídní schůzky ZŠ

Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemické situaci jsme přistoupili ke změně formy třídních schůzek. Uskuteční se ve středu 10. listopadu 2021 od 16:00 formou konzultací. Od pátku 5. 11. 14:00 hodin do středy 10. 11. do 12:00 hodin budete mít možnost rezervovat si čas k osobnímu setkání s vybranými vyučujícími POMOCÍ SYSTÉMU EDUPAGE. Tamtéž také…

Více

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce týkající se samotestování

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci, na základě povinnosti vyplývající pro školu z mimořádného opatření MZČR ze dne 1. 11. 2021 jsou žákyně a žáci povinni zúčastnit se samotestování v budově školy a to dvakrát – 8. 11. a 15. 11. 2021. Žákyně a žáci ZŠ se budou samotestovat na počátku 1. vyučovací hodiny ve svých kmenových…

Více