Na základě mimořádného opatření MZČR plynoucí z usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 vám sděluji následující:

  • MŠ 303 a MŠ 503 beze změny, tedy v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ. Děti se netestují, během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu v MŠ.
  • prezenční výuka se od pondělí 24. 5. týká všech žáků jak 1. stupně, tak 2. stupně. Probíhá dle rozvrhu zveřejněného v EduPage. Případné změny jsou s předstihem oznámeny tamtéž.
  • podmínkou účasti všech žáků je stále podstoupení testování antigenním testem 1x týdně v pondělí v 7:40 v kmenové třídě za asistence vyučujících a bez přítomnosti rodičů (výjimky řešeny individuálně)
  • výuka tělocviku je možná venku i v tělocvičně školy, avšak bez použití sprch
  • stále platí, že žáci mají povinnost během celého pobytu v ZŠ nosit zdravotní (tzv. chirurgickou) roušku s výjimkou doby, kdy budou konzumovat nápoj či jídlo, nebo cvičit. Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti/dětem roušku a zkontrolovat, že si ji vezme do školy.
  • všichni žáci, kteří se běžně stravují ve školní jídelně, mají od 24. 5. oběd hromadně přihlášen. Jestliže není o jídlo zájem, musí rodič oběd jeden pracovní den předem do 13:00 odhlásit.
  • byla zrušena podmínka homogenity tříd, proto ranní i odpolední družina bude probíhat v běžném režimu. Účastnit se mohou všichni žáci, kteří byli na počátku školního roku přihlášeni. Poplatek za měsíc květen je stanoven na 50,- Kč, za měsíc červen 100,- Kč.
  • pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
  • zaměstnanci školy (případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole, tedy i během vyučování. Zaměstnanci podstoupí jedenkrát týdně antigenní test.

Děkuji za spolupráci a věřím, že si pobyt ve škole všichni budeme užívat 😊. 

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín