Vážení rodiče/zákonní zástupci,

všechny děti, jejichž rodiče podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Novém Malíně, byly přijaty.

V tuto chvíli řešíme zařazení do obou budov (MŠ 303 a MŠ 503).

Zatím je pouze známo následující:

  1. Do MŠ 303 budou přednostně zařazeny děti, které zde budou mít ve šk. roce 2021/2022 sourozence z předcházejících let a děti s trvalým bydlištěm v Mladoňově.
  2. Do MŠ 503 budou přednostně zařazeny děti, které zde budou mít ve šk. roce 2021/2022 sourozence z předcházejících let, děti, které mají trvalé bydliště v Novém Malíně a jejichž zákonní zástupci projevili zájem o MŠ 503 a děti, které v době zápisu neměly trvalé bydliště v Novém Malíně.

Ostatním rodičům byl dnes odeslán email s prosbou o vyplnění dotazníku a vysvětlením, proč je rozřazení do MŠ řešeno tímto způsobem.

Pokud se k Vám dotazník nedostal, prosím, pište na skola@zmalin.cz. Děkuji.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka