Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 3. 5. 2021 vám sděluji následující:

 • MŠ 303 a MŠ 503 bude od 10. 5. v provozu pro všechny děti, které jsou přihlášeny k docházce do naší MŠ.  Děti se již nebudou testovat, a během pobytu v MŠ nenosí roušky. Příchozí rodič/zákonný zástupce má povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu v MŠ.
 • prezenční výuka 1. stupně bude pokračovat jako doposud (lichý týden I.A, I.B, IV.B, V.A a V.B, sudý týden II.A,II.B, III.A, III.B a IV.A). Podmínkou účasti je podstoupení testování antigenním testem 1x týdně od7:00 vždy v pondělí v tělocvičně školy.
 • žáci 2. stupně budou mít prezenční výuku následovně:
 • a) lichý týden VI.A, VI.B, VII.A a VIII.A
 • b) sudý týden VII.B, VIII.B, IX.A a IX.B
 • žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:40 v určených učebnách v budově 2. stupně (viz informace v EduPage a na dveřích místností)
 • výuka bude probíhat v homogenních skupinách (žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat)
 • výuka tělocviku je možná venku – je třeba nosit si vhodné oblečení a obuv v závislosti na počasí
 • žáci mají povinnost během celého pobytu v ZŠ nosit zdravotní(tzv. chirurgickou) roušku s výjimkou doby, kdy budou konzumovat nápoj či jídlo, nebo cvičit ve venkovních prostorách. Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni zajistit svému dítěti/dětem roušku a zkontrolovat, že si ji vezme do školy.
 • žákům účastnícím se prezenční výuky, kteří běžně mají školní oběd, je tento oběd hromadně přihlášen. Jestliže není o jídlo zájem, musí rodič oběd jeden pracovní den předem do 13:00 odhlásit.
 • pobyt v ranní družině (7:00 – 7:45) je stále z kapacitních důvodů školy umožněn pouze žákům 1., 2. a 3. ročníku v týdny, kdy budou mít tito prezenční výuku. Pro stejné žáky bude otevřena i odpolední družina (od konce vyučování do 16:00); každá třída bude mít zvlášť své oddělení ŠD.
 • I nadále je připravena speciální školní družina pro žáky 1. stupně v době, kdy mají mít distanční výuku a jejich rodiče pracují ve vybraných profesích (viz upozornění platné od 12.4.) a to v době od 7:45 do 16:00včetně možnosti oběda.
 • žáci, kteří nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančním způsobem jako doposud. Úkolem rodiče/zákonného zástupce je zajistit doma při výuce svému dítěti bezpečné prostředí a omlouvat žákovu absenci dle stejných pravidel jako při prezenční výuce (viz školní řád).
 • při distanční výuce je stále možnost odebírat dotovaný školní oběd s tím, že si žáci donesou vlastní jídlonosič, a to pouze v době od10:15 do 10:50.
 • pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
 • zaměstnanci školy(případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy(FFP2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole, tedy i během vyučování. Zaměstnanci školy podstoupí jedenkrát týdně antigenní test.

Děkuji všem.  Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín