Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci, kolegyně a kolegové,

na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. ledna 2022 vám sděluji následující:

 • od 3. ledna probíhá ve škole testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:50 hod.
 • povinností všech žáků je dostavit se k testování včas. Prosím rodiče/zákonné zástupce, aby na včasný příchod do školy své děti opakovaně upozorňovali, případně i na ně dohlédli.
 • nově se testují všichni žáci včetně očkovaných či těch, kteří jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci covid-19
 • v případě, že žák neabsolvuje samotestování bude se moci zúčastnit výuky a dalších aktivit školy pouze s následujícím omezením:
 • a) takový žák má povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce)
 • b) takový žák v hodině tělocviku nesmí cvičit (bude sedět na lavičce s rouškou na obličeji) a zpívat
 • nově se testují také všichni zaměstnanci včetně očkovaných či těch, kteří jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci covid-19
 • v platnosti je stále níže uvedené:
 • žákyně a žáci ZŠ nosí ochranný prostředek/roušku ve společných prostorách v budově školy kromě doby, kdy konzumují jídlo/nápoj, cvičí v TV nebo zpívají v hodině
 • zaměstnanci školy (očkovaní/v ochranné lhůtě po prodělání nemoci) nosí respirátor/obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) ve společných prostorách vyjma konzumace jídla/nápoje
 • zaměstnanci školy (neočkovaní) nosí respirátor/obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) ve všech prostorách školy včetně výuky vyjma konzumace jídla/nápoje
 • rodiče/zákonní zástupci či jiné tzv. třetí osoby se ve všech prostorách školy mohou pohybovat pouze po nezbytně dlouhou dobu a to s respirátorem či obdobným ochranným prostředkem na obličeji
 • pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
 • MŠ 303 a MŠ 503 jsou v provozu v běžném režimu, příchozí rodič/zákonný zástupce má ale povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu v MŠ, stejně jako provozní zaměstnanci.

Informaci ke zpracovávání údajů (GDPR) naleznete ZDE http://www.zsmalin.cz/wp-content/uploads/2022/01/Testování_GDPR_info_rodič.pdf

Děkuji vám všem za pochopení, toleranci i za spolupráci.

 Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín