Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

na základě povinnosti vyplývající pro školu z mimořádného opatření MZČR ze dne 1. 11. 2021 jsou žákyně a žáci povinni zúčastnit se samotestování v budově školy a to dvakrát – 8. 11. a 15. 11. 2021.

  • Žákyně a žáci ZŠ se budou samotestovat na počátku 1. vyučovací hodiny ve svých kmenových třídách za přítomnosti určených vyučujících.
  • Rodiče/zákonní zástupci dětí 1. – 3. ročníku mohou svým dětem při samotestování asistovat (případně si přinést vlastní antigenní test) za předpokladu, že svůj zájem napíší nejpozději do čtvrtku 4. 11. do 12:00 na email: skola@zsmalin.cz. Toto testování pak proběhne v tělocvičně školy v 7:45.

Povinnost samotestování platí pro všechny žáky a žákyně. Ve škole se nebudou testovat ti, kteří:

  • mají 14 dnů po plně dokončeném očkování a prokáží se potvrzením nejpozději 8. 11. 2021. Žáci, kteří toto potvrzení škole poskytli na počátku září, již nic nepředkládají.
  • prodělali onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od jejich prvního pozitivního testu (doloží potvrzením zdravotnického zařízení)
  • doloží potvrzení o negativním výsledku testu provedeném v odběrovém místě (platnost PCR testu je 72 hodin, antigenního testu 24 hodin)

V případě, že žák neabsolvuje samotestování a nevztahují se na něj výše uvedené výjimky, bude se moci zúčastnit výuky a dalších aktivit školy pouze s následujícím omezením:

  • takový žák má povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole včetně vyučování
  • takový žák v hodině tělocviku nesmí cvičit (bude sedět na lavičce s rouškou na obličeji)
  • takový žák nesmí ve škole zpívat

Pobyt ve škole i samotná výuka budou stále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce.

Žáci i nadále nosí v budově školy roušku, kromě vyučovacích hodin a konzumace jídla/nápojů.

Zaměstnanci školy (případně další osoby pohybující se ve škole po nezbytně dlouhou dobu) mají povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu ve škole (výjimku mají očkovaní vyučující během vyučovací hodiny).

Děkuji vám všem za pochopení, toleranci i za spolupráci.

 Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín