Vážení rodiče/zákonní zástupci,

k povinné školní docházce byly na základě podání žádosti přijaty všechny děti.

ZDE najdete seznam registračních čísel, která byla vašim dětem v den zápisu přidělena.

Vzhledem k počtu zájemců o 1. ročník v naší základní škole budou ve školním roce 2024/2025 otevřeny tři první třídy.

Další potřebné informace obdržíte v průběhu měsíce června na emailové adresy, které jste uvedli do žádosti.

Těšíme se na vaše děti.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka školy