Informaci lze stáhnout ZDE

Vypořádání vrácenek v MŠ za měsíc červen 2024

  • v případě, že bude dítě navštěvovat MŠ i během prázdnin – vrácenky budou použity na uhrazení stravného v dalším měsíci, strženo bude pouze stravné, školné se bude vybírat hotově v MŠ
  • v případě, že dítě nebude navštěvovat MŠ během prázdnin – vrácenky budou použity na uhrazení stravného na září 2024
  • v případě, že dítě v září 2024 nastupuje do první třídy ZŠ Nový Malín a bude se stravovat ve školní jídelně – vrácenky budou automaticky použity na uhrazení stravného v ZŠ (na měsíc září 2024)

Pokud rodiče dětí, které v září 2024 nastoupí do 1. třídy NEMAJÍ ZÁJEM  o školní stravování, je nutné, aby do 22. 6. 2024 toto oznámili vedoucí ŠJ na některý z níže uvedených kontaktů (výjimkou jsou děti, které ukončují docházku v MŠ a nebudou pokračovat v ZŠ Nový Malín, těm budou vrácenky uhrazeny zpět na účet kolem 10.7.2024).

Jestliže tak rodiče neučiní, jsou děti přihlášeny od 3. 9. 2024 a bude jim automaticky stržena inkasní platba na měsíc září 2024.

 Vypořádání vrácenek v ZŠ za měsíc červen 2024   

  • vrácenky za červen 2024 – budou použity na uhrazení stravného na měsíc září 2024
  • výjimkou jsou pouze žáci 9. třídy ZŠ, kterým budou vrácenky vyrovnány (přeplatky zpět na účty kolem 10.7.2024)
  • ostatní změny si musí strávníci (zákonní zástupci) nahlásit sami

O vrácení přeplatku je možné požádat v kanceláři jídelny (vrácení na účty kolem 10.7.2024).

 Začátek stravování ve školním roce 2024/2025 začíná v MŠ  2. 9. 2024, v ZŠ  3. 9. 2024

  • termín inkasních plateb za měsíc červenec 2024 – kolem 17. 6. 2024
  • termín inkasních plateb za měsíc srpen 2024 – kolem 17. 7. 2024
  • termín inkasních plateb za měsíc září 2024 – kolem 19. 8. 2024

Kontakty: 

tel. 588 881 470, mobil 725 253 554 , e-mail: jidelna@zsmalin.cz

Oldřiška Složilová – vedoucí ŠJ

V Novém Malíně 7. 6. 2024