Vážení rodiče/zákonní zástupci,

k předškolní docházce byly na základě podání žádosti přijaty všechny děti.

ZDE najdete seznam registračních čísel, která byla vašim dětem v den zápisu přidělena a zároveň rozdělení do MŠ 303 (tzv. horní) a MŠ 503 (tzv. dolní).

Další potřebné informace obdržíte v průběhu měsíce června na emailové adresy, které jste uvedli do žádosti a na úvodních třídních schůzkách přímo v MŠ.

Těšíme se na vaše děti.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín