Vážení rodiče,

pololetní třídní schůzky se uskuteční ve středu 19. ledna 2022 od 16:00 do 17:30.

Proběhnou formou konzultací dle organizace jednotlivých třídních vyučujících a to:

  • buď osobně bez možnosti elektronické rezervace času (ale po domluvě s třídním vyučujícím telefonicky, emailem)
  • nebo osobně s možností elektronické rezervace času (pomocí EduPage)
  • nebo online formou prostřednictvím Teams

Třídní vyučující vás budou informovat, jaký způsob třídní schůzky zvolili.

Ve škole stále platí mimořádná hygienická opatření, proto prosím, abyste po dobu pobytu v budově měli nasazen respirátor. Děkuji.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín, příspěvková organizace