Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nemoci Covid-19 základní školy zůstávají pro žáky uzavřeny. Platí tedy následující:

  • pro mateřské školy se režim zatím nemění, vše zůstává, jak bylo doposud nařízeno
  • žáci 1. stupně i 2. stupně pokračují v distanční výuce (doma), která bude dále probíhat od 2. listopadu 2020 v pracovní dny dle speciálně nastaveného rozvrhu a to až do odvolání. Vyučující žákům zadávají úkoly a komunikují s nimi prostřednictvím systému Edupage, případně školního emailu, který má každý žák počínaje 5. ročníkem zprovozněn. Žáci 1. až 3. ročníku dostávají informace prostřednictvím svých zákonných zástupců, kteří mají přístup do Edupage, žáci 4. ročníku mají rovněž přístup do tohoto systému.
  • pečlivě, prosím, sledujte Edupage – najdete zde podrobnosti k synchronní i asynchronní on-line výuce
  • školní oběd mají stále všichni žáci centrálně odhlášen. Platí možnost odebrat si dotovaný oběd do svého jídlonosiče v době od 10:15 do 11:30 u venkovního vstupu do školní kuchyně(u rampy). Takový žák si ale musí oběd přihlásit nejpozději do 13:00 předcházejícího pracovního dne.
  • účast na distanční výuce je ze zákona povinná! Úkolem rodiče/zákonného zástupce je zajistit doma při výuce svému dítěti bezpečné prostředí a omlouvat žákovu absenci dle stejných pravidel jako při prezenční výuce (viz školní řád), tj. do 3 dnů od počátku absence. Za absenci se počítá neodevzdání úkolů v předem stanoveném termínu (bez omluvy), neúčast na videokonferenci, tj. on-line synchronní výuce formou Microsoft Teams (bez omluvy či vysvětlení).
  • školní družina nebude v provozu ani v následujících dnech a to až do odvolání. Poplatek za ŠD nebude v této době hrazen. Pokud se tak již stalo, bude vrácen.

Situace i doba je nelehká a klade na každého z nás nesmírné nároky. Buďme trpěliví, tolerantní a spolupracujme. Děkuji moc za vaši vstřícnost.

Dodržujete, prosím, vyhlášená nařízení a pravidla včetně správné hygieny.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín