V návaznosti na usnesení Vlády ČR z 12. 10. 2020 platí v době od 14. 10. do 25. 10. 2020 následující:

  • pro mateřské školy se režim nemění, vše zůstává, jako bylo doposud nařízeno
  • žáci 1. stupně i 2. stupně přechází na tzv. distanční výuku (doma), která bude probíhat v pracovní dny od 14. 10. do 23. 10. Vyučující žákům zadají úkoly a budou s nimi dále komunikovat prostřednictvím systému Edupage a školního emailu, který má každý žák zprovozněn.
  • Školní oběd mají všichni žáci centrálně odhlášen. Pokud by měl někdo zájem, může si školní dotovaný oběd odebrat a to pouze od čtvrtka (15.10.) do pátku (23. 10.) do svého jídlonosiče v době od 10:15 do 11:30 u venkovního vstupu do školní kuchyně (u rampy). Tento žák si ale musí si oběd přihlásit nejpozději do středy 14. 10. do 13:00.
  • účast na distanční výuce je ze zákona povinná! Úkolem rodiče/zákonného zástupce je zajistit doma při výuce svému dítěti bezpečné prostředí a omlouvat žákovu absenci dle stejných pravidel jako při prezenční výuce (viz školní řád).
  • na dny 26. 10. až 30. 10. (včetně státního svátku) jsou MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny. V tuto dobu je zakázán žákům vstup do budov školy. Platí pro 1. i 2. stupeň.
  • Školní družina nebude v provozu od 14.10. do 30. 10.

 Děkuji  že s námi spolupracujete, chápete situaci a dodržujete vyhlášená nařízení a pravidla včetně správné hygieny.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín