Vážení rodiče, milé děti, žákyně a žáci,

na základě informace MŠMT vám sděluji následující:

  • od 13. 9. 2021 již ve škole neprobíhá screeningové testování žáků
  • v platnosti je ale stále níže uvedené:

a) žákyně a žáci ZŠ nosí ochranný prostředek/roušku ve společných prostorách v budově školy kromě doby, kdy v jídelně konzumují oběd

b) zaměstnanci školy nosí respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) ve společných prostorách vyjma konzumace jídla/nápoje

c) rodiče/zákonní zástupci či jiné tzv. třetí osoby se ve všech prostorách školy mohou pohybovat pouze s respirátorem či obdobným ochranným prostředkem na obličeji a to po nezbytně dlouhou dobu

  • Pobyt ve škole i samotná výuka budou i nadále probíhat za zpřísněných hygienických opatření, včetně častého větrání učeben, chodeb a používání desinfekce
  • MŠ 303 a MŠ 503 jsou v provozu v běžném režimu, příchozí rodič/zákonný zástupce má ale povinnost nosit respirátor či obdobný ochranný prostředek splňující příslušné normy (FFP2, KN95) po celou dobu pobytu v MŠ, stejně jako provozní zaměstnanci.

 Děkuji vám všem za pochopení, toleranci i za spolupráci.

 Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín